Krzysztof Kuźnicki

Niezależny twórca filmowy, specjalizuje się w filmach dokumentalnych. Założyciel i prezes szczecińskiego Stowarzyszenia Kamera. Autor i realizator projektów z zakresu edukacji filmowej skierowanych do młodzieży i seniorów. Reżyser wielu filmów dokumentalnych, m.in „Pan Ciasteczko”, „Artkadiusz” czy „Mój pierwszy raz” , które prezentowane były na wielu festiwalach filmowych w Polsce i za granicą (np. Grand Prix za „Mój pierwszy raz” na festiwalu FICAE 2017 w Walencji). Dyrektor Festiwalu Filmowego Senior Movie.

Przeszłe wydarzenia

Filmy